PIENRYHMÄKOTI EPPU

Yhteyshenkilöt:
Hanna Yrjölä
Katja Reimari

Launeenkatu 59
15610 Lahti
044-0909933
Johtaja Hanna Yrjölä
044-0909934

Kotisivut
pienryhmakotieppu.fi

johtaja@
pienryhmakotieppu.fi
henkilokunta@
pienryhmakotieppu.fi

eppu_kesa2010_010.jpg

TOIMINTA-AJATUS

Pienryhmäkoti Eppu tarjoaa huostaanotetuille ja avohuollon tukitoimin sijoitettujen lasten ja nuorten ammatillista kasvua ja hoitoa. Sijoitettavien lasten ikä 0-18 vuotta.

Pienryhmäkoti Eppu toimii lastensuojelulain mukaisesti noudattaen lastensuojelulain toiminta- ja kasvatusperiaatteita. Tavoitteena on auttaa lasta  ja nuorta kehittymään ja kasvamaan tasapainoiseksi, vastuuntuntoiseksi ja itsenäiseksi aikuiseksi.

Pienryhmäkotimme luo melko pienimuotoisen, kunkin yksilölliset tarpet huomioivan hoidon ja kasvatuksen. Omistajat työskentelevät itse yrityksessä moniammatillisen henkilökunnan kanssa. pienryhmäkoti Epun työskentely on pyritty pitämään tavoitteellisena ja laadukkaana. Tavoitteena on virikkeellisen, kodinomaisen ja turvallisen kasvuympäristön luominen lapselle. Pienryhmäkoti Epulla on erityisosaamisena tarjota sijoituspaikkoja myös romanilapsille. Pienryhmäkodissa työskentelee romaniohjaaja.


Kasvatustyön lähtökohtana on yksilöllisyys ja lapsen yksityisyyden kunnioittaminen. Jokaiselle lapselle nimetään omahoitaja.Turvallinen ja virikkeellinen arki luo pohjan kasvatustyölle. Arkeen kuuluvat koulu, harrastukset, ystävät, kotiaskareet ja yhteiset koti-illat. Pienryhmäkodilla on yhteiset selkeät säännöt  ja toimintatavat, jotka luovat myös turvallisuutta ja pysyvät rajat. 

KOULU

Pienryhmäkodissamme kaikki kouluikäiset lapset käyvät koulua kunnallisessa opetuksessa. Erilaisten tuki- ja luokkamuotojen turvin voimme tukea lapsen yksilöllistä koulunkäyntiä. Tarvittaessa on tilapäinen mahdollisuus kotiopetukseen tai henkilökunta on lapsen mukana koulussa. Koemme peruskoulun hyvin tärkeänä sekä nuorella jatko-opiskelupaikan saamisen.

OSALLISUUS

Koemme tärkeäksi lapsen ja nuoren osallisuuden omaan hoitoonsa. Lasta kuullaan hänen asioissaan ja otetaan lapsi mukaan omaan hoitoonsa ikä- ja kehitystason mukaisesti. Lapsi sitoutuu paremmin, kun hän huomaa tulleensa kuulluuksi ja hän pystyy vaikuttamaan omiin asioihinsa.

PERHEIDEN KANSSA TEHTÄVÄ TYÖ

Kasvatustyötä toteutetaan kunnioittaen vanhempien/ perheen arvoja ja perinteitä. Perheen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä koko sijoituksen ajan. Vanhemmat otetaan heti sijoituksen alussa mukaan kasvatustyöhön ja aloitetaan perheen tapaamiset. Tavoitteena on aina lapsen mahdollisuus kotiukseen ja sitä kautta tukea vanhempia myös heidän kasvatustyössään. Tapaamisissa tuetaan vanhemmuutta, autetaan perhettä löytämään heidät omat voimavaransa perheenä, jotta lapsi pystyisi asumaan kotona.

HARJOITUSASUNTO

Pienryhmäkodilla on myös oma harjoitusasunto, jossa nuori voi harjoitella itsenäistymistä tuetusti.